ต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศของบัณฑิตวิทยาลัย Mr.Louis Fernandes, Ineternational Business Manager from University of Southern Queensland, Australia

On Friday, 11 Nov 2016,จำนวนผู้อ่าน: 127เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย หน่วยวิเทศสัมพันธ์ได้รับเกียรติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ Mr. Louis Fernandes, International Business Manager , University of Southern Queensland (USQ) ประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย หน่วยวิเทศสัมพันธ์ได้รับเกียรติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ Mr. Louis  Fernandes, International Business Manager , University of Southern Queensland (USQ) ประเทศออสเตรเลีย และนำเสนอวีดีทัศน์มหาวิทยาลัย จากนั้น ผศ.ดร.ลดาวัลย์  แก้วสีนวล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้แนะนำหลักสูตรและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาปริญญาเอกได้ร่วมพบปะพูดคุยกับ Mr. Louis Fernandez  ทั้งนี้ USQ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและโดดเด่นทางด้านการศึกษาในหลายสาขา ในปี 2557 นักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ได้ร่วมโครงการ  Over Sea Course ณ USQ และจะดำเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่องในปีต่อไป

Gallery


Lastest News

  • ข่าวดีสุดคุ้มสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมค่าย Science Exploration Camp ณ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน
  • “Office English Comes Alive #2: R U from NSTRU?”
  • หน่วยวิเทศสัมพันธ์ IRD จัดโครงการ Kids’ Summer Camp
  • Learning and Fun Like No Other: “Office English Comes Alive 2017: You Say Max, We Say Stapler” by the NSTRU-International Relations Department (IRD)
  • IRD NSTRU attended the meeting of the University Vice President for International Affairs at Mae Fah Luang University, Chiang Rai Province
  • the UPM – NSTRU Community Outreach Project 2017
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเปิด "ศูนย์เหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม"
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
  • ม.ราชภัฏนครฯ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช รับพระที่มาธุดงค์ จำนวน 625 รูป
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร