หน่วยวิเทศสัมพันธ์ มอบของที่ระลึกแก่หน่วยงานต่างๆ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559

On Thursday, 07 Jan 2016,จำนวนผู้อ่าน: 127ช่วงเช้าวันที่พฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559 หน่วยวิเทศสัมพันธ์นำโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ อาจารย์อนิรุธ ชุมสวัสดิ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และตัวแทนชาวต่างชาติภายใต้การบริหารจัดการของหน่วยวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าพบตัวแทนของคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559

ช่วงเช้าวันที่พฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559 หน่วยวิเทศสัมพันธ์นำโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ อาจารย์อนิรุธ ชุมสวัสดิ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และตัวแทนชาวต่างชาติภายใต้การบริหารจัดการของหน่วยวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าพบตัวแทนของคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559 โดยได้เข้าพบหน่วยงานต่างๆ ได้แก่

 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ในการนี้คณะของหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ได้รับการต้อนรับจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี บรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดี อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือและประสานการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีหน่วยวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในด้านกิจการต่างประเทศ

Gallery


Lastest News

 • ข่าวดีสุดคุ้มสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมค่าย Science Exploration Camp ณ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน
 • “Office English Comes Alive #2: R U from NSTRU?”
 • หน่วยวิเทศสัมพันธ์ IRD จัดโครงการ Kids’ Summer Camp
 • Learning and Fun Like No Other: “Office English Comes Alive 2017: You Say Max, We Say Stapler” by the NSTRU-International Relations Department (IRD)
 • IRD NSTRU attended the meeting of the University Vice President for International Affairs at Mae Fah Luang University, Chiang Rai Province
 • the UPM – NSTRU Community Outreach Project 2017
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเปิด "ศูนย์เหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม"
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
 • ม.ราชภัฏนครฯ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช รับพระที่มาธุดงค์ จำนวน 625 รูป
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร