การประชุมหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครฯ ครั้งที่ 2/2563

On Wednesday, 01 Jul 2020,จำนวนผู้อ่าน: 80วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมหน่วยงาน โดยมี ผศ.ดร.ฉัตรชัย แก้วดี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือ เสนอแนะ พัฒนาและขับเคลื่อนงานวิเทศสัมพันธ์ด้านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการจัดแผนงานดำเนินกิจกรรมด้านต่างประเทศLastest News

  • การประชุมหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครฯ ครั้งที่ 2/2563
  • รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561
  • ร่วมส่งบทความวิชาการภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ในหัวข้อ " India-Thailand :Commerce, Connectivity and Culture"
  • การจัดสัมมนา "Going Global 2018 : Global Connections, local impact" โดย Bristish Council
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำปีการศึกษา 2017-2017 จำนวน 50
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลสิง่แวดล้อมนานาชาติ "EcoWorld" ประจำปี 2017 ของสถาบัน RANS
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและการบำรุงอากาศยาน
  • แหล่งทุนการศึกษาต่างประเทศ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อดำรงตำแหน่ง Programme Office II (Evaluation)
  • โครงการ Young Professionals Programme (YPP) ของสหประชาชาติ