งานสัมมนาด้านการศึกษาระดับนานาชาติ สำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารด้านการศึกษา Going Global 2018

On Friday, 16 Mar 2018,จำนวนผู้อ่าน: 127ฺBritish Council จะจัดงานประชุม Going Global ระหว่างวันพุธที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นเวทีสัมมนาที่เปิดโอกาสให้กับผู้นำระดับโลกทางด้านการศึกษานานาชาติได้หารือเกี่ยวกัยนโยบาย และแนวความคิดใหม่ๆ ด้านการศึกษาโดยหัวข้อประชุมหลักในปีนี้คือ 'Global connections, local impact : Creating 21st century skills, knowledge and impact for society-wide good'

ทาง British Council ขอเรียนเชิญอาจารย์ หรือบุคคลผู้สนใจที่เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.britishcouncil.org/going-global/registration

แล้วพบกันที่งาน Going GlobalLastest News

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 'The Use of Corpora in the 21st Century'
  • งานสัมมนาด้านการศึกษาระดับนานาชาติ สำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารด้านการศึกษา Going Global 2018
  • China Education Expo 2018 (CEE 2018)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ทุนจากสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)
  • ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนจากโครงการ SEA-Teacher Project
  • ทุนรัฐบาลออสเตรีย Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2561
  • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชฑูตอินเดียประจำปี 2017-2018
  • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development Program
  • ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุม "EURASIA Higher Education Summit 2018"