ประชาสัมพันธ์ โครงการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนกาารสอน (Technology Enhanced Learning)

On Wednesday, 27 Sep 2017,จำนวนผู้อ่าน: 127สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน (Technology Enhanced Learning) โดยมีความมุ่งหมายให้อาจารย์นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจาก การเข้าร่วมอบรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยจะจัดขึ้น ในวันที่ 09-10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องคัทลียา 2 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ระบบลงทะเบียนออนไลน์ http://thailandpod.org โดยอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 3,000 บาท และบุคคลทั่วไปจำนวน 3,500 บาท

หมดเขตส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 Lastest News

  • ประชาสัมพันธ์ โครงการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนกาารสอน (Technology Enhanced Learning)
  • ขอเชิญผู้สนใจเข้่าร่วมโครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office: JPO) และ The Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA) กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ: กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดการประชุมด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ภายใต้กรอบความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekhong Initiative:LMI)
  • Australian Centre for Sustainable Studies & Training (ACSST) ร่วมกับ Confexhub International Centre for Professional Development (CICPD) จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรภายใต้หัวข้อ “10-Day Diplomas of sustainable Operations (Major in Carbon and Energy Management; and Green Building)”