ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำปีการศึกษา 2017-2017 จำนวน 50

On Monday, 04 Sep 2017,จำนวนผู้อ่าน: 127ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับหนังสือจากมูลนิธิการศึกษาของรัฐ (The State Scholarships Foundation :I.K.Y.) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ การวิจัยอละกิจการทางศาสนาของสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) แจ้งว่ารัฐบาลสาธารณัฐเฮลเลนิกประกาศให้ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำปีการศึกษา 2017-2018 หลักสูตรและการสัมมนาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมกรีกสมัยใหม่ ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิค (Courses and Seminar in Greece in the Modern Greek language and Culture, 24th programme, Academic Year 2017-2018) ระหว่างเดือนคุลาคม 2017 - พฤษภาคม 2018 จำนวน 50 ทุน ให้กับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่มรสาธารณรัฐเฮลเลนิคและในต่างประเทศ และอายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2560)

 

ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทีเกี่ยวข้องทางไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ foreigners@iky.gr ภายในวันที่ 6 กันยายน 2560 และส่งเอกสารต้นฉบับผ่านสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐเฮลเลนิคประจำประเทศไทย หรือสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐเฮลเลนิคประจำประเทศไทย หรือสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเอเธนส์ ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ทางการของทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิคได้ที่ www.iky.grLastest News

  • การประชุมหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครฯ ครั้งที่ 2/2563
  • รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561
  • ร่วมส่งบทความวิชาการภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ในหัวข้อ " India-Thailand :Commerce, Connectivity and Culture"
  • การจัดสัมมนา "Going Global 2018 : Global Connections, local impact" โดย Bristish Council
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำปีการศึกษา 2017-2017 จำนวน 50
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลสิง่แวดล้อมนานาชาติ "EcoWorld" ประจำปี 2017 ของสถาบัน RANS
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและการบำรุงอากาศยาน
  • แหล่งทุนการศึกษาต่างประเทศ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ : สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อดำรงตำแหน่ง Programme Office II (Evaluation)
  • โครงการ Young Professionals Programme (YPP) ของสหประชาชาติ