ดูในรูปแบบปฏิทินรายเดือน

Office English Comes Alive 2017#2

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม English Camp ในหัวข้อ “Office English Comes Alive #2: R U from NSTRU?” โครงการมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาทักาะภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะสนุกสนานไปกับกิจกรรมเชิงวิชาการต่างๆ เกมส์การละเล่นซึ่งอำนวยความสะดวกโดยเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษา

Date: 24 Aug 2017 - 25 Aug 2017

Time: 06:00 - 18:00

Place: โรงแรมตาลคู่ บีช รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช