การประชุมหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครฯ ครั้งที่ 2/2563


วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมหน่วยงาน โดยมี ผศ.ดร.ฉัตรชัย แก้วดี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือ เสนอแนะ พัฒนาและขับเคลื่อนงานวิเทศสัมพันธ์ด้านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการจัดแผนงานดำเนินกิจกรรมด้านต่างประเทศ

เกี่ยวกับเรา